ცხელი კლავიშები-ღილაკების კომბინაციები კომპიუტერის კლავიატურაზე

ობიექტებთან მუშაობა


Ctrl + M ---  ახალი
Ctrl + D  --- დუბლირება
Ctrl + Up ---  გადაადგილება ზევით
Ctrl + Down ---  გადაადგილება ქვემოთ
Ctrl + Shift + Up   --- გადაადგილება დასაწყისში
Ctrl + Shift + Down  --- გადაადგილება ბოლოში


გრაფიკულ ობიექტებთან მუშაობა
 
Ctrl + D   --- ასლის შექმნა
Ctrl + G  --- დაჯგუფება (გაერთიანება)
Ctrl + Shift + G --- დაჯგუფების მოხსნა (განცალკევება)
Ctrl + Up   --- გადაადგილება წინ
Ctrl + Down  --- გადაადგილება უკან
Ctrl + Shift + Up  --- ობიექტის წინა პლანზე გამოტანა
Ctrl + Shift + Down   --- ობიექტის უკანა პლანზე გადატანა
ობიექტების მოდიფიკაცია
 
Alt   --- მიმართულებების დამალვა
Ctrl + გადაადგილება  --- ასლის შექმნა
Shift + გადაადგილება ---  ვერტიკალური ან ჰორიზონტალური მოძრაობის შეზღუდვა 
Shift + დატრიალება   --- მაქსიმალური კუთხე როტაციის: 15 გრადუსი
Shift + ზომის შეცვლა  ---  ობიექტის ზომების შეცვლა  პროპორციულად 
მაშინ Ctrl + ზომის შეცვლა  ---  ობიექტის ზომების შეცვლა ცენტრის ფიქსაციით
გადაადგილება კლავიატურის მეშვეობით
 
 Shift  --- გადაადგილება ერთი პიქსელით
მაუსის დახმარებით არჩევისას
 
Shift   --- ჩამატება მონიშნულ ფრაგმენტში
Alt   --- მხოლოდ სრულიად დახურული ფიგურების არჩევა მასშტაბის შეცვლისას
Alt  --- დაპატარავება (შემცირება)
ტექსტის ფორმატირება
 
Ctrl + B  --- მსხვილი შრიფტი
Ctrl + I  --- კურსივი
Ctrl + U  --- ხაზის გასმა შრიფტის ქვეშ
Alt + Shift + 5  --- ხაზის გასმა შრიფტზე
Ctrl +.  --- ორთოგრაფიული ნიშნები შრიფტის ზემოთ
Ctrl +,  --- ორთოგრაფიული ნიშნები შრიფტის ქვემოთ
Ctrl + \  --- ფორმატირების გასუფთავება
აბზაცის ფორმატირება
 
Ctrl + Shift + L  მარცხენა კიდეზე გადასვლა
Ctrl + Shift + J   სიგანეზე გასწორება
Ctrl + Shift + R   მარჯვნა კიდეზე გადასვლა
Ctrl + Shift + 7   დანომრილი სია
Ctrl + Shift + 8   მარკერი
ობიექტის ჩასმა
 
Ctrl + K  --- ლინკის ჩასმა
Ctrl + Alt + M   --- კომენტარის ჩასმა
Ctrl + Alt + Shift + I  --- გაფართოებული ძიება
Ctrl + Shift + Y  --- განმარტების მოძიება ლექსიკონში
ნავიგაცია
 
Shift + Esc   --- სტატისტიკა
Tab   --- მომდევნო ფორმის არჩევა
Shift + Tab  --- წინამდებარე ფორმის არჩევა
Ctrl + '   --- მომდევნო ორთოგრაფიულ შეცდომაზე გადასვლა
Ctrl +;  --- წინამდებარე ორთოგრაფიული შეცდომაზე  გადასვლა
PG-Up  --- წინა სლაიდი
PG-Down   --- შემდეგი სლაიდი
Home  --- პირველი სლაიდი
End --- ბოლო სლაიდი
მენიუ
 
Alt + Shift + F    --- მენიუ "ფაილი"
Alt + Shift + E   --- მენიუ "რედაქტირება"
Alt + Shift + V   --- მენიუ"გარეგნული ხედი"
Alt + Shift + I   --- მენიუ "ობიექტის ჩასმა"
Alt + Shift + S  ---  მენიუ "სლაიდი"
Alt + Shift + O   --- მენიუ  "ფორმატირება"
Alt + Shift +  ---  მენიუ "დახარისხება"
Alt + Shift + T   --- მენიუ  "ინსტრუმენტები" 
Alt + Shift + B   --- მენიუ  "ცხრილები"
Alt + Shift + H   --- მენიუ  "დახმარება" 
Ctrl + Shift + \   --- კონტექსტური მენიუ
loading...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...